Pendik Medya; Ahilik kültürünün tarihsel kökeni doğrultusunda “iş ahlakı”, “iş adabı”, iş ustalığı” ilkelerini kendi varoluş amaçlarına temel olarak kabul etmiştir.

Uygunluk değerlendirme hizmetlerinde; teknoloji hizmetlerine değer katmak, çözüm ortağı olduğu kuruluşun değerini artırmak ve bu trendlerin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak üzere;

Tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı, bu ihtiyaç ve beklentileri memnuniyet verici seviyede karşılamayı hedefler.

Politikalarını, iş hedeflerini, iş planlarını ve çalışma prensiplerini yasal şartlarda, uluslararası akreditasyon kuralları ile uyumlu şekilde oluşturur, gözden geçirir ve sürekli iyileştirir.

Tarafsızlık Prensibi ile; tam bağımsızlık, eşitlik ve objektiflik kriterleri ile güven sunmayı,

Şeffaflık Hareketi ile; uygunluk değerlendirme süreçlerini ve sonuçlarını ilgili tarafların erişimine açık şekilde paylaşarak güveni sürdürmeyi,

Şikayetlere Duyarlılık Prensibi ile; müşterilerinden ve ilgili taraflardan gelen şikayet ve itirazları duyarlılıkla ele alarak güveni korumayı,

Gizlilik Bilinci ile; taraflara ilişkin her türlü bilginin mahremiyetini koruyarak , her türlü hususi bilgiyi saklayarak ve yasal anlaşmalara bağlı şekilde koruyarak güveni artırmayı,

Yetkinlik İnancı ile; çalışanlarımızı ve iş paylaşımı yaptığımız personel ve kuruluşların yeterliliğinin ölçülmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ile nitelikli ve yeterli bir takım halinde güvenin yetkinliğini sağlamayı,

Sorumluluk Şartları ile; uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin her bir aşamasından ve kararlardan doğan tüm sonuçların sorumluluğunu, profesyonel politika ve ilkelerle yöneterek ve sorumluluğu üstlenerek güvene sahip çıkmayı,

Risk Temelli Yaklaşım prensibi ile; uygunluk değerlendirmenin tarafsızlığını sağlamak, yeterliliğe ve tutarlılığa etkisi olacak hususları risk temelli yaklaşım ile ele alarak güvenin tutarlılığını sağlamayı,

Pendik Medya ’nın üst yönetimi, çalışanları, sözleşmeli personelleri, komiteleri ve kurulları,

Tüm ilke ve politikalarını, çalışma prosedürlerini; yasal uygunluk ve uluslararası standartlar ( TS EN ISO/IEC 17021-1 ve TS EN ISO 19011) çerçevesinde yönetmeyi, akreditasyon gerekliliklerini sağlamayı kalite politikaları olarak benimser ve uygular.

Tüm Soru ve Destek Taleplerinizi destek@pendikmedya.com e-posta adresimizden bize ulaştırabilirsiniz.